close Sluiten

Disclaimer

Deze site is eigendom en wordt gemaakt door HF51 Webdesign. De voorwaarden, het privacybeleid en de diclaimer op de site van HF51 (https://hf51.nl) zijn ook op deze site van toepassing.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website, HF51 Webdesign;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina's van de website kokenmetcramer.eu. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. De recepten, die door de gebruiker worden aangeleverd dienen vrij te zijn van rechten.
 8. Mocht u zaken zien/aantreffen op de website, waarvan u de rechtmatigheid betwijfelt, stuur dan een mail aan Chef KokenMetCramer
 9. Ook voor verbeteringen en aanvullingen op recepten kunt u een mail sturen aan Chef KokenMetCramer